Tokoro - K6 -custom order

5,200.00 NIS

דגם ה K6 של טוקורו נועד לשרת את הטים שלו כשהתנאים מתחת לממוצע וזו בדיוק המציאות שלנו בישראל, גלשן עם מימדים קצת יותר מורחבים מהריל, מונך בכמה אינצ'ים לעומת השורט בורד, תחתית – סינגל ודאבל שמקבל הקצנה רצינית בין החרבות על מנת לאפשר פיתול של הגלשן בשטחים חלשים יותר ורגישות יותר גדולה בסיבוב קריטי, הרוקר – מדיום ובאופן כללי זהו גלשן בעל דיוק  ורטיקלי מדהים שעד היום, כל גולש שחווה עליו אמר את המילה מדויק