Fig Newton

4,000.00 NIS

הקרוזר של קורדל, גלשן עם אווט ליין אולד סקול אבל רוקרים ו  foil  ניו סקול, מאפשר כנסה נוחה לגלים ושיוט בחלקים "מתים ".

שילוב הרוקרים בגלשן מקנה לו יכולת רדיקלית ואחיזה בגלים חזקים יותר בעזרת שילוב הראונד טייל שמאפשר שליטה בחלק האחורי של הגלשן.

מיועד לגלים מ 1-6