Bandito by Estrada

5,500.00 NIS

גלשן היי פרפורמנס המיועד לגלישה על גלים קטנים בין 1 ל 5 foot , גלשן זה אמור להיות קצר ב "3-"2 פוט ורחב ב "1/2 פוט מהגלשן היומיומי שלך. הקונקייב של הגלשן תוכנן בצורת סינגל ודאבל בשילוב הרוקר של הגלשן מאפשרים לייצר מהירות בתנאים לא איכותיים עד מצב של גלים טובים. הרוחב המוגדל באזור החזה מאפשרים כוח חתירה מוגבר ושיוט קל בחלקים השטוחים של הגל. הקונטור של הבנדיטו מאפשר פניות קריטיות ברדיוס קטן. מגיע כטראסטר או קוואד.